* ساختمان شماره یک ساختمان شماره دو
ردیف روز روانپزشکی یک روانپزشکی دو نورولوژی داخلی/نورولوژی روانپزشکی یک روانپزشکی دو (کودکان)
1 شنبه - صبح شهناز نادعلی علی اکبر ملک پور شیدا شعفی - علی فخاری غلامرضا نورآذر
2 شنبه - عصر مهرداد قائم مقامی - سعید چارسویی - - -
3 یکشنبه - صبح فرانک دل دوست قربانعلی حسن زاده مازیار هاشمیلر - رضا نقدی ایوب مالک
4 یکشنبه - عصر صونا صادق پور - - - رضا نقدی -
5 دوشنبه - صبح محبوب اسدلو علی اکبر ملک پور حمید حمائدی سعید چارسویی ارفعی/ هریزچی/شفیعی داداش زاده(روانشناس)
6 دوشنبه - عصر صونا صادق پور حسن شاهرخی سعید چارسویی - - -
7 سه شنبه - صبح شهناز نادعلی فرانک دل دوست حمید حمائدی جعفر شادی - -
8 سه شنبه - عصر صونا صادق پور - سعید چارسویی - - ساناز نوروزی
9 چهارشنبه - صبح سعیده مجیدی علی اکبر ملک پور داریوش سوادی - علیرضا فرنام شاهرخ امیری
10 چهارشنبه - عصر سارا فرهنگ - سعید چارسویی - - حسن شاهرخی
11 پنج شنبه - صبح سعیده مجیدی مینا عافیت حمید حمائدی - - -
دکتر محمد حسین رسولی(پزشک عمومی) همه روزه از ساعت 10:30 صبح در درمانگاه حضور دارند.
Tabib_Home
بازگشت به صفحه اصلی